จำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก. จำหน่ายคาร์บอนฟิลเตอร์และแผ่นฟอกอากาศ


คาร์บอนฟิลเตอร์ แผ่นฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น จำหน่ายคาร์บอนฟิลเตอร์ ผลิตภัณฑ์แผ่นฟอกอากาศ จำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น 

            บริษัท เจ เค กรีน โปรดักส์ จำกัด   ดำเนินการมานาน กว่า 10 ปี ดำเนินธุรกิจด้านใยกรองฝุ่น, CARBON FILTER (คาร์บอนฟิลเตอร์), ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการกำจัดกลิ่น, ไส้กรองทุกประเภท, ชุดกรองทุกรูปแบบ, เครื่องฟอกอากาศ, ฟิลเตอร์กรองฝุ่นกรองกลิ่นเชื้อโรคในตู้เย็น สินค้าทุกชนิดมีสิทธิบัตร, ใบรับรองสินค้าทั้งหมด  โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า Green Cool : กรีนคูล  และมีการตั้งบริษัท จีนาโนเทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ขึ้นมา จำหน่ายผลิตภัณฑ์นาโนทั้งหมด ซึ่งแตกแขนงใช้ได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า Gnano : จีนาโน

ชุดกรองฝุ่น, กลิ่น

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.


สินค้านาโน


เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.


ชุดกรองอลูมิเนียม ฟิลเตอร์ใส่กรอบอลูมิเนียม

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.


Nano Filter (AVB031)

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.


แผ่นฟอกอากาศ

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.


กรอง ฝุ่น, กลิ่น ในรถยนต์

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.


ชุดกรองฝุ่นในรถยนต์

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.


แผ่นฟอกอากาศในกรอบสีครีม

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.

สนใจติดต่อ
เจเค กรีน โปรดักส์ บจก.
ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น จำหน่ายคาร์บอนฟิลเตอร์ ผลิตภัณฑ์แผ่นฟอกอากาศ จำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่น

136/11-10-12 หมู่ 4 ถนนจันทร์ทองเอี่ยม คาร์บอนฟิลเตอร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร :    +662920-8588
แฟกซ์ :    +662920-8793
อีเมล์ :    jk-green@hotmail.com
เว็บไซต์ :    jkgreen.brandexdirectory.com 
LINE ID : 0992466996
Facebook : www.facebook.com/pages/GNANO-Technology/209314379229683
You Tube : https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=cXlIRct6UpI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *